Mozambik

Az Afrika dél-keleti partján található ország korábban portugál gyarmat volt, függetlenségét 1975-ben szerezte meg. Azóta is nehéz utat járt be szuverenitásának fenntartása, nemzeti egysége és identitásának megerősítése érdekében, sokat küzdött az állampolgári alapvető jogok védelmében szorgalmazva ezzel népe fejlődését.

Függetlenné válását követően, számos tervet vezetett be, 2004-ben pl. elindította az Agenda 2025 elnevezésű pilote projektet, mely 2025-ig szorgalmazza az ország fejlődését. Ez a projekt egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy folyamatos szociális és gazdasági fejlődés mellett Mozambik lakossága békében, harmóniában és együttműködésben ünnepelhesse meg a 2025-ös évet, mely az ország fennállásának az 50. évfordulója lesz.

Az Agenda 2025 egy úttörő kezdeményezés, melyben a társadalom különböző rétegeiből származó állampolgárok egy csoportja önállóan kidolgozott egy jelentős, politikailag független és professzionális dokumentumot. Ezzel szemben az az elvárás, hogy referenciaként szolgáljon a lakosságnak a kormányzóknak, hivataloknak, különböző civil szervezeteknek vagyis összességében az egész nemzetnek és az ország együttműködő partnereinek is.

Az Agenda 2025 kidolgozásában, a lakosság is folyamatosan részt vett dialógus formájában, konszenzust keresve a nemzet legnagyobb kihívásaira. Így sikerült az egész mozambiki nép vágyait megfogalmazni az ország jövőjét illetően, melynek célja megoldások és alternatívák találása a szegénység, a nyomor, az írástudatlanság és gazdasági lemaradás leküzdésében annak érdekében, hogy eljussanak a fenntartható fejlődésig.

"Minden népnek joga olyan jövőt festeni, melybe belefoglalja vágyait és álmait. Ez volt az amit a mozambikiak tettek azon hosszú idő folyamán, míg az Agenda 2025-öt kidolgozták." Így fejezték ki ötleteiket parasztok, munkások, tanulók, gyerekek, nők, fiatalok és idősek, magasan képzettek és képzetlenek, szakértők, köztisztviselők, vallásos és egyéb emberek és megoldásokat is javasoltak."

"Az összes mozambiki polgár, de különösen a fiatalok és a következő nemzedék felé felhívást intéznek, hogy számukra az Agenda 2025 kiindulópontul szolgáljon abban, hogy kreatív és innovatív módon többet és jobban dolgozzanak, hogy az ország függetlensége 50. évfordulójának ünneplésekor Mozambik jól teljesítő ország legyen folyamatos sikereket elérve, azért hogy elérjük az elvárt átlagos fejlődési szintet."

Az Agenda 2025 négy fő pillérre építette a tanulmányokat és az elemzéseket:
- humán-tőke (általános műveltség és szakmai képesítések, valamint a képzettek egészségi állapota),
- szociális tőke (a mozambiki társadalom és értékeinek sokfélesége )
- gazdasági fejlődés (természeti kincsek, humán erőforrások, és fejlődési stratégiák)
- kormányzás (a kormányzás minőségének folyamatos javítása)

(Forrás: az idézett részek és a fenti feldolgozott szöveg az Agenda 2025 Tanácsadó Bizottságának előszavából valók)

Amennyiben további információkat szeretne olvasni Mozambikról, kattintson ide.